BOZiPo, s.r.o. Vám zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, služby v oblasti ochrany životného prostredia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O spoločnosti


Naša spoločnosť pôsobí vo forme s.r.o. od roku 2005. Školiacu činnosť v oblasti BOZP a OPP prevádzkujeme už od roku 1997.

Služby, ktoré ponúkame sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a s dlhoročnými skúsenosťami z praxe.
Naše výkony sú zamerané predovšetkým na spokojnosť odberateľov našich služieb.

Poskytujeme najaktuálnejšie informácie z oblastí BOZP a OPP v súvislosti s právnymi predpismi a s novými poznatkami uplatňovanými v praxi v týchto oblastiach.

Naším cieľom je poskytnúť odberateľovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti BOZP a OPP.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky