Koordinátor bezpečnosti na stavbách podľa Nar. vl. SR č. 396/2006 Z. z. - BOZiPo, s.r.o. Vám zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, služby v oblasti ochrany životného prostredia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Koordinátor bezpečnosti na stavbách podľa Nar. vl. SR č. 396/2006 Z. z.

Je služba, ktorú poskytujeme v súlade s uvedeným nariadením vlády SR a ktorú je povinný zabezpečiť investor /stavebník/, ktorý poverí výkonom takejto činnosti oprávnenú osobu, a to pre stavby, kde plánované trvanie prác bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať najmenej 20 osôb, alebo rozsah plánovaných prác prekročí 500 osôb.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky